Domů /

ROCKWOOL FRONTROCK MAX E 60mm


Žádné hodnocení. Kód: RWFRONTROCKMAXE60MM Doprava ZDARMA od 20 m3.
Produkt již není v prodeji
ROCKWOOL FRONTROCK MAX E 60mm

ROCKWOOL FRONTROCK MAX E 60mm

A1

Tuhá deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva desky o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit směrem ven od fasády! Výrobek splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004 a požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov.

Oblast použití

Deska FRONTROCK MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru. Desku FRONTROCK MAX E lze kotvit povrchovou nebo zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Je možné rovněž použít rozšiřovací talíř, což je výhodné u exponovanějších poloh ETICS. Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 50 mm se použijí desky FASROCK.

 Výrobek splňuje:  
  •  požadavky na ETICS podle ETAG 004
logo-czb-A 
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Deska FRONTROCK MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) m2/balík m2/paleta
50 600 1000 3,6 57,6
60 600 1000 2,4 48
80 600 1000 1,8 36
100 600 1000 1,8 28,8
120 600 1000 1,8 21,6
140 600 1000 1,2 19,2
150 600 1000 1,2 19,2
160 600 1000 1,2 14,4
180 600 1000 1,2 14,4
200 600 1000 1,2 14,4
220 600 1000 0,6 12
240 600 1000 0,6 12
250 600 1000 0,6 9,6
280 600 1000 0,6 9,6

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Technické parametry
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma
Třída reakce na oheň   A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,036 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporu μ 1   DIN EN 12086
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ10 20 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt 10 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení Fmt 250 N ČSN EN 12430
Třída pro tolerance tloušťky   T5   ČSN EN 13162
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání tt  > 1000 °C DIN 4102-17
ES certifikát shody   1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0444/16/P; 1390-CPR-0168/09/P
 
  Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
 
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531; č. VNA0005496
 
  Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
 
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949; VNA0005496   Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.

Popis výrobku

A1

Tuhá deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva desky o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit směrem ven od fasády! Výrobek splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004 a požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov.

Oblast použití

Deska FRONTROCK MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru. Desku FRONTROCK MAX E lze kotvit povrchovou nebo zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Je možné rovněž použít rozšiřovací talíř, což je výhodné u exponovanějších poloh ETICS. Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 50 mm se použijí desky FASROCK.

 Výrobek splňuje:  
  •  požadavky na ETICS podle ETAG 004
logo-czb-A 
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Deska FRONTROCK MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) m2/balík m2/paleta
50 600 1000 3,6 57,6
60 600 1000 2,4 48
80 600 1000 1,8 36
100 600 1000 1,8 28,8
120 600 1000 1,8 21,6
140 600 1000 1,2 19,2
150 600 1000 1,2 19,2
160 600 1000 1,2 14,4
180 600 1000 1,2 14,4
200 600 1000 1,2 14,4
220 600 1000 0,6 12
240 600 1000 0,6 12
250 600 1000 0,6 9,6
280 600 1000 0,6 9,6

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Technické parametry
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma
Třída reakce na oheň   A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,036 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporu μ 1   DIN EN 12086
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ10 20 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt 10 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení Fmt 250 N ČSN EN 12430
Třída pro tolerance tloušťky   T5   ČSN EN 13162
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání tt  > 1000 °C DIN 4102-17
ES certifikát shody   1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0444/16/P; 1390-CPR-0168/09/P
 
  Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
 
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531; č. VNA0005496
 
  Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
 
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949; VNA0005496   Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.

Specifikace
Délka 1 m
Šířka 0.6 m
Výška 0.06 m
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.