Domů / Podle výrobce

YTONG ploché překlady 125x124x2500


Žádné hodnocení. Kód: PSF 125-2500
Produkt již není v prodeji

YTONG ploché překlady 125x124x2500

Plochý překlad 125x124x2500

Ploché překlady Ytong
  • Snadná manipulace
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou
  • Minimalizace tepelných mostů
  • Vysoká přesnost
  • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 

Norma/předpis

ČSN EN 845-2 Překlady

Výrobek a použití

Ploché překlady Ytong PSF jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt 500. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong; v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe, ze standardně dodávaných prvků tak lze vytvořit překlady pro zdivo šířky 125, 150, 250, 300 a 375 mm. Hotový překlad se sestává podle šířky zdiva z jednoho až třech vedle sebe položených prefabrikátů PSF a nadezdívky z přesných tvárnic Ytong. Ploché překlady PSF přitom působí jako zóna přenášející tahové síly, nadezdívka výšky hU ≥ 250 mm (min. 125 mm) tvoří tlakovou zónu průřezu. Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou s minimální pevností v tlaku 10 Mpa. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné. Únosnost překladu je dosažena, až když kvalitně provedená nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7 dnech.

Profilování

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Malta

Tenkovrstvá zdicí malta s minimální pevností v tlaku 10 Mpa.

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

požární odolnost 60 minut

Důležitá upozornění

Použít se smí pouze produkty Ytong, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí na stavbě zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro daný typ PSF se nesmí překročit světlost otvoru (viz tabulka). Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru. Při světlosti otvoru nad 1,25 m se musí překlady montážně podepřít (viz zpracování). Únosnost překladu je dosažena, až nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost.

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
Specifikace
Váha 32 kg
Délka 2.5 m
Šířka 0.125 m
Výška 0.124 m
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.